El curs planteja com a objectiu general l’ampliació de coneixements sobre el maneig pluridisciplinar de les malalties digestives que per la seva rellevància o gravetat tenen una important repercussió en la societat. Aquesta ampliació de coneixements ha d’arribar a nivells d’excel·lència i aportar la màxima actualització. Així , es tracta d’emfatitzar aquells avenços sobre els quals hi hagi evidència científica sòlida que permeti una recomanació inequívoca. A més a més, serà crucial insistir en el caràcter multidisciplinari de la seva aplicació, explicant els avantatges i inconvenients de cada abordatge diagnòstic i terapèutic de cada opció: endoscòpica, quirúrgica, radiològica...).D’una manera més específica, el curs es dedicarà a conèixer els fonaments i bases biològiques dels diferents tractaments disponibles de la patologia colorrectal. L’alumne serà capaçd’identificar i assimilar les diferents opcions diagnòstiques i terapèutiques en funció de les diferents situacions clíniques.


El curs planteja com a objectiu general l’ampliació de coneixements sobre el maneig pluridisciplinari de les malalties digestives que, per la seva rellevància o gravetat, tenen una important repercussió en la societat. Aquesta ampliació de coneixements ha d’arribar a nivells d’excel·lència i aportar la màxima actualització. Així, es tracta d’emfatitzar aquells avenços sobre els quals hi hagi evidència científica sòlida que permeti una recomanació inequívoca. A més a més, serà crucial insistir en el caràcter multidisciplinari de la seva aplicació, explicant els avantatges i inconvenients de cada abordatge diagnòstic i terapèutic de cada opció: endoscòpica, quirúrgica, radiològica.... D’una manera més específica el curs es dedicarà a conèixer els fonaments i bases biològiques dels diferents tractaments disponibles de la patologia bariàtrica.

El curs, adreçat a cirurgians i digestòlegs especialistes o en formació, té com a objectiu general formar en les tècniques mínimament invasives, amb especial interès en les malalties digestives des d'una vessant diagnòstica i intervencionista mínimament invasiva. El seu disseny mixt mèdic i quirúrgic és inèdit i enriquidor, ja que permet que uns especialistes aprenguin dels altres. També es mixt el seu format, a la vegada teòric i pràctic: no només busca formar en coneixements actualitzats als alumnes mitjançant sessions presencials i on-line, sinó que els aportarà habilitats tècniques específiques gràcies a les pràctiques de cirurgia i endoscòpia experimental al laboratori animal. Aquesta tercera edició del curs està dedicada al diagnòstic i el tractament de les patologies del hepato-bilio-pancreàtiques. Les futures edicions es dedicaran a les següents patologies: obesitat mòrbida, colo-proctologia i esofago-gàstrica. La part teòrica del curs està desglossada en cinc blocs temàtics: hemorràgia digestiva en pacients amb hipertensió portal, tumors quístics pancreàtics, col·leccions pancreàtiques, patologia benigna de la via biliar i neoplàsia biliar. La part pràctica del curs tindrà lloc al Centre d'experimentació CREBA (IRB Lleida. Av. Rovira Roure 80. 25198 Lleida). La pràctica supervisada amb animals facilitarà als alumnes coneixements pràctics en endoscòpia i cirurgia laparoscòpica. El curs està reconegut amb 6 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UDG, la Universitat de Lleida -UDL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -Uvic-UCC i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.El curs, adreçat a cirurgians i digestòlegs especialistes o en formació, té com a objectiu general formar en les tècniques mínimament invasives, amb especial interès en les malalties digestives des d'una vessant diagnòstica i intervencionista mínimament invasiva. El seu disseny mixt mèdic i quirúrgic és inèdit i enriquidor, ja que permet que uns especialistes aprenguin dels altres. També es mixt el seu format, a la vegada teòric i pràctic: no només busca formar en coneixements actualitzats als alumnes mitjançant sessions presencials i on-line, sinó que els aportarà habilitats tècniques específiques gràcies a les pràctiques de cirurgia i endoscòpia experimental al laboratori animal. Aquesta tercera edició del curs està dedicada al diagnòstic i el tractament de les patologies del hepato-bilio-pancreàtiques. Les futures edicions es dedicaran a les següents patologies: obesitat mòrbida, colo-proctologia i esofago-gàstrica. La part teòrica del curs està desglossada en cinc blocs temàtics: hemorràgia digestiva en pacients amb hipertensió portal, tumors quístics pancreàtics, col·leccions pancreàtiques, patologia benigna de la via biliar i neoplàsia biliar. La part pràctica del curs tindrà lloc al Centre d'experimentació CREBA (IRB Lleida. Av. Rovira Roure 80. 25198 Lleida). La pràctica supervisada amb animals facilitarà als alumnes coneixements pràctics en endoscòpia i cirurgia laparoscòpica. El curs està reconegut amb 6 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UDG, la Universitat de Lleida -UDL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -Uvic-UCC i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

El curs, adreçat a cirurgians i digestòlegs especialistes o en formació, té com a objectiu general formar en les tècniques mínimament invasives, amb especial interès en les malalties digestives des d'una vessant diagnòstica i intervencionista mínimament invasiva. El seu disseny mixt mèdic i quirúrgic és inèdit i enriquidor, ja que permet que uns especialistes aprenguin dels altres. També es mixt el seu format, a la vegada teòric i pràctic: no només busca formar en coneixements actualitzats als alumnes mitjançant sessions presencials i on-line, sinó que els aportarà habilitats tècniques específiques gràcies a les pràctiques de cirurgia i endoscòpia experimental al laboratori animal. En aquesta segona edició, el curs està dedicat al diagnòstic i el tractament de les patologies del esòfag i estómac. Les tres futures edicions es dedicaran a la patologia hepato- bilio-pancreàtica, obesitat mòrbida i colo-proctologia, respectivament. La part teòrica d'aquesta segona edició del curs està desglossada en cinc blocs temàtics: Refluxe gastro-esofàgic i esòfag de Barrett, Acalàsia, Diverticles esofàgics, Neoplàsia gàstrica i Neolàsia esofàgica. La part pràctica del curs tindrà lloc al Centre d'experimentació CREBA (IRB Lleida. Av. Rovira Roure 80. 25198 Lleida). La pràctica supervisada amb animals facilitarà als alumnes coneixements pràctics en endoscòpia i cirurgia laparoscòpica. El curs està reconegut amb 6 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UDG, la Universitat de Lleida -UDL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

El curs, adreçat a cirurgians i digestòlegs especialistes o en formació, té com a objectiu general l’ampliació de coneixements sobre el maneig pluridisciplinar de les malalties digestives emfatitzant en aquells avenços sobre els quals hi hagi l'evidència científica sòlida que permeti una recomanació inequívoca, insistint en el caràcter multidisciplinari de la seva aplicació i valorant els avantatges i inconvenients de l'abordatge diagnòstic i terapèutic de cada una de les opcions: endoscòpica, quirúrgica, radiològica...


En aquesta primera edició, el curs està dedicat a conèixer els fonaments i bases biològiques dels diferents tractaments disponibles de les patologies colo-rectals benignes i malignes. Les tres futures edicions es dedicaran a la patologia esòfago-gàstrica, la hepato-bilio-pancreàtica i l’obesitat mòrbida, respectivament.


El curs està reconegut amb 2,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, Universitat de Lleida -UdL, Universitat Rovira i Virgili -URV i la Universitat de Vic –Uvic.