L’objectiu general és que els alumnes siguin capaços de saber com fer una adequada anamnesi i exploració física davant de les principals patologies de l’àrea de cirurgia general i aparell digestiu. Al igual que tinguin la capacitat de demanar les proves complementàries adients, fent una bona interpretació de les mateixes, que finalment conduiran a la capacitat de poder fer una orientació diagnòstica i una proposta de tractament.

 Objectius formatius

L’objectiu general és que els alumnes siguin capaços de saber com dissenyar un estudi de recerca, com desenvolupar-lo, com analitzar i fer-ne difusió dels resultats.També es considera part de l’objectiu general conèixer les fonts d’informació científica i el seu anàlisi crític com a part del desenvolupament de la professió mèdica.

Els objectius específicssón:

1-Coneixement general de la recerca enbiomedicina

2-Aprofundir en els tipus de recerca i els requeriments.

3-Conèixer la metodologiaestadística

4-Tenir eines per l’anàlisi crítica de la informació científica

5-Creació d’hipòtesi, disseny d’estudis, desenvolupament i anàlisi dels resultats.

6-Comunicació efectiva dels resultats de recercaclínica

 Resultats esperats

Competències específiques:

-Conèixer les generalitats sobre la recerca clínica enmedicina.-Saber analitzar críticament la literaturamèdica.oAnàlisi crític d’articles científics.

-Tenir els coneixements per dissenyar un estudi de recerca bàsica, traslacional oclínica:oDisseny d’estudisoProcés d’elaboració.

-Poder formar part activa de tots els passos del desenvolupament d’un projecte derecerca.-Comunicar els resultats de la recerca en una comunicació oral o be a través d’un article científic.oCom escriure un article científicoCom presentar un projecte de recerca davant un comitè avaluador

Competències transversals:

-Conèixer com col·laborar de manera multidisciplinària en eldesenvolupament d’un projecte científic.

-Ser capaç de participar com a clínic en col·laboració amb altres professionals a desenvolupar un projecte de recerca.-Elaborar i desenvolupar la tesi doctoral.

Sortides professionals:

La recerca clínica forma part de les competències necessàries en les especialitats mèdiques i quirúrgiques. S’espera que aquest curs serveixi com a base pel propi desenvolupament professional de la especialitat quirúrgica de l’alumne i li permeti, per exemple, presentar-se i ser acceptat en projectes de recerca internacionals o liderar grups de recerca.