L’especialitat de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge inclou tota la patologia medico-quirúrgica, de tots els òrgans i sistemes des del punt de vista de diferents tècniques. Inclou la patologia abdominal i genito-urinària, la patologia del sistema múscul-esquelètic, la patologia neurològica central i perifèrica, la patologia toràcica i cardiovascular i la patologia mamària. Per altre banda la radiologia pediàtrica es un mon a banda, completament diferent del de l’adult, tant des del punt de vista de la patologia com des del punt de vista del seu abordatge radiològic. A més, en la nostre especialitat hem de incloure totes les tècniques intervencionistes, diagnòstiques i terapèutiques, vasculars i no vasculars en cada un dels òrgans i sistemes anteriorment citats.


L’especialitat en Diagnòstic per la Imatge es basa, fonamentalment, en la tecnologia. Aquesta tecnologia està sotmesa  a una evolució  constant, que va a una velocitat, molts cops, difícil d’assolir per els professionals. Aquesta constant evolució afecta tant al personal mèdic con al personal tècnic especialista en Diagnòstic per la Imatge. Des de la nostre especialitat utilitzem tècniques amb radiació ionitzant, tècniques que es basen en els ultrasons  i tècniques que utilitzen  camps magnètics. A més, dintre de la nostre especialitat, realitzem  procediments intervencionistes, que, a més de ser diagnòstics, cada cop més representen una opció terapèutica a tenir en compte en el tractament de moltes patologies.

Bàsicament, les tècniques utilitzades son: Radiologia convencional, ecografia, Tomografia Computeritzada (TC), Ressonància Magnètica (RM), Radiologia contrastada, Radiologia Vascular Intervencionista.


El curs té com a objectiu facilitar als alumnes les bases del coneixement en termes tècnics, d'adequació, qualitat i seguretat de l'especialitat de Diagnòstic per la Imatge per després poder assolir coneixements més avançats. El curs facilita la formació teòrica unificada bàsica que permet assentar les bases teòriques tècniques a partir de les quals, els especialistes en Diagnòstic per la Imatge, poden ampliar els seus coneixements i les bases semiològiques per realitzar diagnòstics correctes. També pretén conscienciar als especialistes ja formats o en formació (principalment RI) de la importància d'una adequada utilització de les proves d' imatge a l'abast segons el context clínic del pacient. Per últim, el curs aportarà als alumnes el coneixement dels riscos, tant pels metges i tècnics com pels pacients, que suposa l'ús de les radiacions ionitzants, els medis de contrast i els procediments intervencionistes, i conèixer les eines necessàries per a la seva màxima prevenció i, en cas de complicacions, les pautes d'actuació. Organitzat per la Societat Catalana de de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge i la F. InterAc Salut i adreçat a especialistes en Diagnòstic per la Imatge i en Medicina Nuclear, residents d'ambdues especialitats, i Tècnics Superiors en Diagnòstic per la Imatge, el curs ha rebut el reconeixement de la Universitat de Girona , la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Vic-UCC i la Universitat Internacional de Catalunya amb 5 ECTS.