La Hipertensió Arterial (HTA) és un problema de salut d’importància mundial, tant en els països desenvolupats com aquells en vies de desenvolupament. És el factor de risc cardiovascular de major prevalença al nostre entorn i el seu risc atribuïble poblacional per malalties cardiovascular és molt elevat.
Atès que el diagnòstic de la HTA es basa en la mesura indirecta de la pressió arterial, la tècnica de la seva mesura és de gran importància i, per aquest motiu, és fonamental que es realitzi de forma adequada segons el protocol establert.
En aquest curs es treballaran els següents punts: Diagnòstic de la HTA, Estratificació del risc cardiovascular i diagnòstic de la malaltia vascular subclínica, Tractament de la HTA, HTA en situacions especials, Hipertensió secundària, Crisis hipertensives, HTA resistent i refractària.

Organitzat per la Societat Catalana d’Hipertensió Arterial, el curs està reconegut amb 5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona –UdG, la Universitat de Lleida –UdL, la Universitat Rovira i Virgili –URV, la Universitat de Vic– UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona –UAB, i la Universitat Internacional de Catalunya –UIC.