El curs té com a objectiu facilitar als alumnes les bases del coneixement en termes tècnics, d'adequació, qualitat i seguretat de l'especialitat de Diagnòstic per la Imatge per després poder assolir coneixements més avançats. El curs facilita la formació teòrica unificada bàsica que permet assentar les bases teòriques tècniques a partir de les quals, els especialistes en Diagnòstic per la Imatge, poden ampliar els seus coneixements i les bases semiològiques per realitzar diagnòstics correctes. També pretén conscienciar als especialistes ja formats o en formació (principalment RI) de la importància d'una adequada utilització de les proves d' imatge a l'abast segons el context clínic del pacient. Per últim, el curs aportarà als alumnes el coneixement dels riscos, tant pels metges i tècnics com pels pacients, que suposa l'ús de les radiacions ionitzants, els medis de contrast i els procediments intervencionistes, i conèixer les eines necessàries per a la seva màxima prevenció i, en cas de complicacions, les pautes d'actuació. Organitzat per la Societat Catalana de de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge i la F. InterAc Salut i adreçat a especialistes en Diagnòstic per la Imatge i en Medicina Nuclear, residents d'ambdues especialitats, i Tècnics Superiors en Diagnòstic per la Imatge, el curs ha rebut el reconeixement de la Universitat de Girona , la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Vic-UCC i la Universitat Internacional de Catalunya amb 5 ECTS.