Objectius formatius

-Actualització del coneixement sobre les últimes novetats incorporades a l’àrea de la Farmàcia Clínica, com ara nous medicaments, novetats en la seva selecció i guies de pràctica clínica.

-Millorar les habilitats analítiques a partir de l’anàlisi i discussió de casos clínics reals.