L’especialitat en Diagnòstic per la Imatge es basa, fonamentalment, en la tecnologia. Aquesta tecnologia està sotmesa  a una evolució  constant, que va a una velocitat, molts cops, difícil d’assolir per els professionals. Aquesta constant evolució afecta tant al personal mèdic con al personal tècnic especialista en Diagnòstic per la Imatge. Des de la nostre especialitat utilitzem tècniques amb radiació ionitzant, tècniques que es basen en els ultrasons  i tècniques que utilitzen  camps magnètics. A més, dintre de la nostre especialitat, realitzem  procediments intervencionistes, que, a més de ser diagnòstics, cada cop més representen una opció terapèutica a tenir en compte en el tractament de moltes patologies.

Bàsicament, les tècniques utilitzades son: Radiologia convencional, ecografia, Tomografia Computeritzada (TC), Ressonància Magnètica (RM), Radiologia contrastada, Radiologia Vascular Intervencionista.