L’especialitat de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge inclou tota la patologia medico-quirúrgica, de tots els òrgans i sistemes des del punt de vista de diferents tècniques. Inclou la patologia abdominal i genito-urinària, la patologia del sistema múscul-esquelètic, la patologia neurològica central i perifèrica, la patologia toràcica i cardiovascular i la patologia mamària. Per altre banda la radiologia pediàtrica es un mon a banda, completament diferent del de l’adult, tant des del punt de vista de la patologia com des del punt de vista del seu abordatge radiològic. A més, en la nostre especialitat hem de incloure totes les tècniques intervencionistes, diagnòstiques i terapèutiques, vasculars i no vasculars en cada un dels òrgans i sistemes anteriorment citats.