a cefalea és la causa més freqüent de consulta neurològica. En la majoria d'ocasions es manifesta com a dolor autolimitador i d'escassa rellevància en la salut del pacient però, en ocasions, pot ser l'expressió d'un quadre clínic greu (hemorràgia subaracnoidea, tumor cerebral, infeccions sistema nerviós central, arteritis de la temporal, etc).
El Curs de Cefalees impartit per neuròlegs amb experiència reconeguda i avalada en la matèria, i dirigit a tots els professionals sanitaris que tinguin interès en assolir una formació complerta en aquest àmbit, té com a principal objectiu; la difusió i el coneixement les cefalees i el seu correcte maneig, millorant la capacitat dels facultatius per a diagnosticar i tractar els diferents tipus de cefalees.
El contingut del curs es presenta en dos mòduls. El 1er mòdul, permet a l'alumne assolir una visió complerta i general de les cefalees. En finalitzar-lo, l'alumne pot realitzar un correcte diagnòstic diferencial, indicar si són necessàries les exploracions complementàries adequades i aplicar al pacient el tractament correcte. En el 2on mòdul, s'aprofundeix en el coneixement de les cefalees, en la fisiopatologia i l'estudi electrofisiològic del dolor, en l'organització d'una Unitat pluridisciplinar de cefalees, en la realització de determinats tractaments intervencionistes i s'inicia la investigació en cefalees.
El curs està reconegut amb 2,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.