Director/a: Dr. Pere Brescó Torras Hospital d'Igualada Director/a: Dr. Ramon Rovira Negre Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Observacions: Aquest programa consta de 2 cursos amb una durada global de 2 anys, amb l'objectiu principal d'obtenir les competències teòriques i pràctiques per realitzar una histerectomia laparoscòpica i s'estructura de la següent manera: - Coneixement -- Pimer Any - Habilitats tècniques -- Segon any - Criteri clínic -- Treball de recerca -- fi El curs I, reconegut amb 22 ECTS per la UdG, la UdL, la URV i la UAB, s’adreça a graduats en Medicina i Cirurgia i inclou les següents activitats: • Aprenentatge teòric dels coneixements bàsics i avançats relacionats amb la cirurgia endoscòpica. • Aprenentatge de les habilitats tècniques en simulador / pelvic trainer dirigides per un tutor. • Assistència a quiròfan com a 2º-1º ajudant. • Curs de metodologia científica de l'Institut Cochrane. • Possiblitat d'obtenir l'acreditació MIGS del programa GESEA de l'ESGE (European Society for Gynaecological Endoscopy). El curs ha estat reconegut com a Curs d'Expert Universitari amb títol propi per la Universitat de Lleida.